Nebojte se zachránit život

Již od roku 2000 se koná každou druhou sobotu v září Světový den první pomoci. Do toho letošního se zapojí i lékárníci, kteří budou celý týden od 4. do 10. září svým pacientům pomáhat s osvojením základních pravidel poskytování první pomoci tak, aby ji v případě nutnosti neváhali poskytnout.

Nebojte se zachránit život

Praha, 1. září 2017 - Každý den nás média informují o tragických událostech a nehodách, při nichž byl ohrožen lidský život. Včasné a správné poskytnutí první pomoci může v takových případech rozhodovat o tom, jakým směrem se bude vyvíjet zdravotní stav zachraňovaného, nejen v daný okamžik, ale také v budoucnu. „Při život ohrožujících stavech jde doslova o každou vteřinu, zachránce nemůže ztrácet čas váháním či hledáním správného postupu první pomoci. Měl by znát základní pravidla, jak nejlépe postupovat, aby postiženému pomohl a zároveň neohrozil další osoby, včetně sebe,” zdůrazňuje Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora proto připravila ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR na první zářijový týden kampaň „Nebojte se zachránit život″. Lékárníci v téměř 500 lékárnách budou připraveni svým pacientům vysvětlit jednoduché základní návyky, díky kterým mohou i oni jako laici zachránit život nejen svým blízkým. K dispozici pro ně budou také brožurky s radami o způsobu poskytování první pomoci - ty si mohou odnést domů nebo uložit na dobře dostupném místě v autě. „Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, nebo jiné život ohrožující situace a je dobré být na ně připraven,” dodává Lubomír Chudoba.

Tématu první pomoci je na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz věnována sekce „Nebojte se zachránit život″, v níž jednotlivé články popisují různé život ohrožující situace i způsob jejich řešení. Seznam lékáren zapojených do kampaně je k dispozici zde.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK: +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:  +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

Tisková zpráva České lékárnické komory