Jak poznat, že vám hrozí infarkt?

Srdeční infarkt je závažné akutní onemocnění, při kterém srdci není přivedeno dostatečné množství kyslíku, srdeční tkáň odumírá a život nemocnéhoje v přímém ohrožení.

V České republice se 50 % nemocných dostane do zdravotního zařízení pozdě a téměř 40 % nemocných umírá dříve, než přijede odborná lékařská pomoc. Důvodem je podcenění problému ze strany nemocného a jeho blízkých. Myslí si, že bolest odezní, neznají příznaky infarktu, nebo nevědí, jak pomoci a co přesně se má dělat.Rychlé jednání přitom hraje v přežití nemocného zásadní roli.

NEJČASTĚJŠÍMI PŘÍZNAKY SRDEČNÍHO INFARKTU JSOU:

 • bolest na hrudi (pacienti ji popisují jako pocit tísně, tlaku, pálení nebo svírání),
 • bolest se může šířit také do krku, dolní čelisti, zubů,
 • bolest může vyzařovat do ramene, levé paže nebo obou horních končetin, může být i v zádech mezi lopatkami nebo v oblasti břicha,
 • bolest neustupuje, ani když je nemocný v klidu,
 • pocit nedostatku vzduchu (pacient je dušný),
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • chladný pot,
 • bledost,
 • úzkost,
 • nepravidelný srdeční tep.

U ŽEN SE PŘÍZNAKY MOHOU LIŠIT, jejich srdeční infarkt je obvykle provázen těmito příznaky:

 • pocit nedostatku vzduchu,
 • slabost,
 • pocit náhlé žaludeční nevolnosti,
 • náhlá silná únava.

UPOZORNĚNÍ:

 • příznaky srdečního infarktu se mohou u každého jedince lišit,
 • všechny uvedené příznaky nemusí být u jednoho nemocného přítomny současně, např. pocit nedostatku vzduchu (dušnost) se objevuje často, zvracení nemocného nastává někdy,
 • infarkt se může rozvíjet postupně – déle než několik minut, nebo může vzniknout náhle,
 • příznaky infarktu mohou u někoho přetrvávat po dobu 20 minut a déle, u jiného nemocného mohou nastat a hned odeznít.

Čtěte také: Preventivní prohlídky

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

www.eLekarnice.cz