Proč má smysl vracet staré léky do lékárny

U starých léků, tedy u těch, u nichž uplynula na obalu uvedená doba použitelnosti, už výrobce negarantuje obsah účinné látky. Doba použitelnosti (odborně též exspirace) je vyznačena na každém balení, většinou v jednom z následujících formátů: mm/yyyy, mmyyyy, yyyy/mm (např. označení “03 2016” znamená, že daný lék lze při dodržení správného skladování bezpečně používat do 31. března 2016). To, že už starý lék není bezpečné používat, je tedy prvním důvodem proč ho odnést do lékárny k likvidaci.

Pokud se touto cestou léku zbavíme, předejdeme i dalším rizikům:

  • nedostanou se do rukou nepovolaným a dětem
  • nestane se vám, že zapomenete, na co se daný přípravek používá, a zabráníte tak, že byste ho později mohli použít v nevhodné indikaci
  • předejdete nežádoucím účinkům léků, které by v případě použití mohly být u prošlých výraznější

Dalším a možná důležitějším důvodem, proč vážit cestu se starým lékem do lékárny je zajištění jeho bezpečné likvidace.

Přečtěte si také: Jak nahlásit nežádoucí účinek nebo podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku

Proč je likvidace v lékárně bezpečná ?

Staré propadlé léky jsou v lékárně shromažďovány do plastových uzamčených kontejnerů, což zamezí přístup nepovolaným osobám a zároveň ochrání před případným poraněním. Odvoz nebezpečného odpadu certifikovanou firmou je v lékárně evidován. Odevzdané propadlé léky jsou pravidelně odváženy do spalovny, kde se likvidují včetně kontejnerů za předepsaných vysokých teplot a s kontrolou emisí.

Každý jiný způsob likvidace sebou nese riziko, že se nebezpečné chemické látky dostanou do životního prostředí nebo se dostanou do rukou nepovolaných osob.

Staré léky vyhozené do popelnice mohou skončit na skládce, mohou být spáleny za jiných než předepsaných podmínek ve spalovně nebo se dostanou do rukou např. bezdomovců. Již zde může dojít k ohrožení životního prostředí, lidí nebo zvířat. Léky spláchnuté do WC mohou ohrozit vodní organismy, protože se kanalizací dostanou přímo do vody. Už tak má příroda dost práce s léčivými látkami, které se do ní dostanou jako metabolity z lidského těla. Ani pálení takového odpadu nevede k ničemu dobrému, protože domácí topeniště nedosahují požadovaných teplot a vzniklé spaliny nejsou nijak kontrolovány.

Nejjednodušší a nejdosažitelnější možností, jak tedy bezpečně zlikvidovat nepoužitelné léčivo, je donést ho do nejbližší lékárny. Tato služba je poskytována občanům na celém území ČR zdarma.

Pokud byste si nevěděli rady, přineste do lékárny prošlý lék tak, jak je. Výborné bude, pokud prošlé léky přinesete v jejich původních primárních obalech. Tablety a kapsle nechte v blistrech nebo lahvičkách; sirupy, roztoky, suspenze a kapky v lékovkách; masti a krémy v tubách či kelímcích. Papírové krabičky (skládačky) můžete vyhodit do tříděného odpadu. Stejně tak není potřeba nosit prázdné blistry nebo lahvičky neobsahující žádné léčivo, ty zlikvidujte jako běžný komunální odpad.

  • Expirované léky můžete odevzdat v původních obalech.
  • Můžete ušetřit místo a papírové obaly vytřídit k recyklaci, prázdné blistry vyhoďte do komunálního odpadu.
  • Vyndavat jednotlivé lékové formy z primárních obalů je zbytečné, ale pokud vám např. zbydou nějaké léky v dávkovači, zlikvidujeme je tak, jak je přinesete do lékárny.
  • U jednorázových injekčních přípravků vraťte po použití ochranný kryt jehly zpět, aby nedošlo k nějakému poranění.
  • Náplasti obsahující zbytky léčiva přehněte na půlku a slepte lepivými částmi k sobě, aby se omezila další expozice na minimum.

PharmDr. Josef Vaníček

Lékárna Sluníčko, Liberec

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek