Jak poznat rakovinu aneb proč jsou důležité preventivní prohlídky?

Většina z nás se rakoviny bojí, proto vznikl systém preventivních zdravotních prohlídek, které jsou pro pacienty od určitého věku povinné. Jedná se o prevenci karcinomu prsu (od 45-ti let je pro ženy povinné mamografické vyšetření 1x za 2roky), prostaty (stanovení tzv. PSA proteinu z krve u mužů od 40-ti do 60-ti let 1x ročně - dle zdravotní pojišťovny), rakoviny děložního hrdla (cytologické vyšetření stěru od 15-ti let 1x ročně) a tlustého střeva a konečníku (test na okultní - skryté - krvácení od 50-ti let 1x za dva roky).

jak poznat rakovinu

Tyto prohlídky stále nejsou vyhledávány všemi, přitom je zásadní, aby došlo k případnému stanovení diagnózy a následné léčbě co nejdříve.

Rakovina, neboli nádorové onemocnění, je patologický jev v organismu člověka, kdy dochází k nekontrolovanému dělení buněk tkáně. Toto dělení buněk, nebo také rakovinové bujení, vznikne v těle člověka na podkladě genetické výbavy organismu a dále vlivem vnějších faktorů. Jestliže v minulosti někdo z blízkých příbuzných měl diagnostikovanou rakovinu, je vhodné, abyste podstupovali preventivní prohlídky od dřívějšího věku a v častějších intervalech. Tuto oblast bohužel člověk jinak neovlivní, jelikož geny se dědí po předcích.

Můžeme však ovlivnit vnější vlivy, kam patří míra stresu, stravovací návyky, konzumace alkoholu, kouření tabákových výrobků, fyzická aktivita, ochrana před UV paprsky a toxickými chemickými látkami.

Jak poznat rakovinuPříznaky, které souvisí s nádorovým onemocněním lze rozdělit na systémové a lokální. Mezi lokální patří specifické potíže v okolí orgánu, který může být postižen a který je třeba nechat vyšetřit. Jedná se především o útlak či bolesti v daném místě, dále změny na kůži, chrapot, vznik otoku či krvácení v okolí, vznik bulek nebo zvětšování orgánů.

K systémovým příznakům řadíme projevy komplexnější, související s poruchami oběhové, nervové, trávicí a vylučovací soustavy a pohlavních orgánů. Nejčastěji dochází k projevům rychlého nápadného hubnutí vlivem snížení chuti k jídlu, ztráta především svalové tkáně, poruchy spánku, změny osobnosti, ztráta rovnováhy, omezení pohybu a vznik celkové slabosti organismu.

Jak vidíte, jsou to nespecifické příznaky, proto je důležité nejen vnímat varovné signály Vašeho těla, ale i dodržovat pravidelné preventivní prohlídky u specialistů, kteří Vám udělají potřebná vyšetření.

Mgr. Magdalena Kalinayová

Ústavní lékárna IKEM