Pylový kalendář

Pylový kalendář přináší informaci o dlouhodobém průměrném období, kdy se během roku vyskytují jednotlivé pylové alergeny v ovzduší.

Pyl

Pylová zrna obsahují alergeny, které u přecitlivělých jedinců mohou vyvolat alergickou reakci, a alergická reakce na pyl převážně větrosprašných rostlin patří k těm nejběžnějším projevům alergie.

Obecně je možné pylovou sezónu ve střední Evropě rozdělit na 3 hlavní období:

1) Jarní (především pyl stromů, hlavně z čeledi břízovitých a lískovitých)

2) Letní (hlavně pyly trav)

3) Podzimní (především pyl vysokobylinných plevelů, hlavně pelyněk, následován ambrózií)

Výskyt jednotlivých pylových druhů a jejich aktuální množství v ovzduší se mění v závislosti na období roku a vývoji počasí.

Právě znalost aktuálního výskytu pylových alergenů v ovzduší a předpověď jejich výskytu pomáhá alergikům včas reagovat a přizpůsobit své aktuální a budoucí denní aktivity tak, aby např. snížili svůj pobyt venku, omezili větrání domu v době, kdy se očekává ve vzduchu největší množství pylu, na který jsou alergičtí.

Výskyt pylů v ovzduší je sledován monitorovacími stanicemi po celé Evropě a je možné se dozvědět nejen informace o výskytu pylů v ovzduší za předchozí období, ale také předpověď jejich výskytu pro nejbližší období v každé evropské zemi. Na základě takových informací může alergik nejen plánovat svou činnost, ale také aktuálně přizpůsobit svoji léčbu a tak zmírnit příznaky své alergie.

V rámci celé Evropy je možné vyčlenit 6 základních skupin nejvýznamnějších pylových alergenů:

- Bříza + její příbuzné druhy a rody

- Trávy + obiloviny

- Olivovník + jasan

- Pelyněk + ambrózie

- Drnavec + kopřiva

- Cypřišovité

Data o výskytu alergenů v ovzduší jsou z jednotlivých evropských monitorovacích stanic posílána do centrální evropské pylové databáze ve Vídni a pro každou evropskou zemi samostatně jsou k dispozici na webových stránkách www.polleninfo.org

Alergenový kalendář

V České republice pokrývá síť monitorovacích stanic celé její území. Cílem je kontinuální sběr a vyhodnocování dat o koncentraci jednotlivých pylových zrn v ovzduší, podávání informací o okamžité koncentraci pylových alergenů a vypracovávání předpovědi dalšího vývoje pylové sezóny.

Týdenně aktualizované údaje o tom, které pyly se na území České republiky právě vyskytují (právě aktivní alergeny) a pylová předpověď na další období jsou zveřejňovány na webových stránkách www.pylovasluzba.cz

ORIENTAČNÍ PYLOVÝ KALENDÁŘ ZNÁZORŇUJÍCÍ VÝSKYT PYLU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (www.pylovasluzba.cz)

Alergenový kalendář

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Článek byl poprvé publikován v červnu 2017

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr