Jak poznáte cévní mozkovou příhodu a jak poskytnout první pomoc

Cévní mozková příhoda nebo také mrtvice, popř. mrtvička, resp. iktus je akutní poškození mozku, které vyžaduje neodkladný a rychlý převoz nemocného na specializované nemocniční pracoviště, aby se s léčbou začalo co nejdříve.

Protože první mozkové buňky začnou umírat už po 5 minutách, je často zásadní, co rozhodne o úspěšnosti léčby. K započetí léčby od vzniku příznaků má pacient maximálně 6 hodin, pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od vzniku příznaků, zcela se zotaví 70 % nemocných.

Základní příznaky, podle kterých poznáte mrtvici

Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, poproste dotyčného aby:

1) vycenil zuby, nebo se usmál (úsměv)
Jestliže se jedna strana tváře hýbe méně než druhá, nebo je tvář nesymetrická, okamžitě volejte rychlou záchrannou pomoc (sanitku), bezplatné telefonní číslo 155, nebo 112.

2) zvedl obě ruce před sebe do úrovně prsou (tedy aby předpažil) a držel je dlaněmi vzhůru 10 vteřin (ruce).
Pokud mu jedna ruka poklesne, třeba jen o několik centimetrů, okamžitě volejte rychlou záchrannou pomoc (sanitku), bezplatné telefonní číslo 155, nebo 112.

3) něco řekl, např. jak se jmenuje a kde bydlí, nebo pojmenoval to, co vidí kolem sebe (řeč).

Jestliže má některou z následujících potíží, a to: odpoví, ale není mu rozumět, nebo říká nesmysly, má problém s výslovností, nerozumí tomu, co říkáte, není schopen říci, co chce, nemluví plynule, nepoužívá správná slova: okamžitě volejte rychlou záchrannou pomoc (sanitku), bezplatné telefonní číslo 155, nebo 112.

UPOZORNĚNÍ:

  • Všeho nechte (není potřeba např. dovařit oběd, dát králíkům, dodívat se jestli kopne tu penaltu atd.), okamžitě nemocnému volejte sanitku, a to i v tom případě, když se objeví pouze jeden ze tří uvedených příznaků (úsměv, ruce, řeč).
  • Pokud příznak, nebo příznaky samy odezní, přesto volejte okamžitě sanitku. Nevíte, zda se příznaky za chvíli nevrátí v daleko silnější míře! Situaci vy ani nemocný v žádném případě nepodceňujte!(např. „to nic nebylo, počkáme do rána, nebo nedělej z komára velblouda, zítra stejně jdeme za praktikem, apod.).
  • Mrtvice se může objevit u kohokoliv, a to i v mladším věku!
  • Zajistěte nemocnému teplo (hlavu je možné chladit), klid a položte ho na zem (pokud je při vědomí, tak na záda s nataženými nohami a mírně podloženou hlavou, pokud je v bezvědomí, tak je nutné zajistit základní životní funkce (dýchání a bijící srdce) a dát jej do stabilizované polohy, ale s tím vám poradí na lince rychlé záchranné pomoci, když budete volat sanitku.
  • Nepodávejte sami nemocnému žádné tekutiny, léky a potraviny, protože hrozí nebezpečí jejich vdechnutí.

POZOR! V žádném případě nevezte nemocného sami vlastním autem do nemocnice, nebo za praktickým, popř. jiným lékařem!
Sanitka (rychlá záchranná pomoc) bude rychlejší než vy a navíc je nezbytné nemocného odvézt na specializované nemocniční pracoviště, tzv. iktové centrum a právě sanitka bude vědět, kam má jet.

Vedle třech základních příznaků, které upozorňují na mrtvici (úsměv, ruce, řeč) se mohou objevit některé další projevy mrtvice, mezi které patří

Náhlá porucha vědomí.

Náhlá porucha citlivosti poloviny těla (na jedné straně těla dotyčný vnímá brnění, nebo necitlivost tváře, popř. paže, resp. nohy).

Porucha ostrosti vidění a zraku (např. dotyčný má dvojité vidění, může mít výpadek zorného pole, náhlé zatmění, nebo ztrátu zraku na jednom oku).

Intenzivní bolest hlavy bez zjevné příčiny.

Ztuhlost krku (dotyčný si nedokáže položit bradu na hruď a současně je tento pohyb velmi bolestivý).

Nevysvětlitelná náhlá závrať, zvracení.

Náhlá slabost, náhlé ochrnutí (pocit bolesti, necitlivosti, ztuhlosti na jedné straně těla, nebo na jedné končetině).

Náhlý pád nebo neschopnost stát bez podpory.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

www.eLekarnice.cz