Jak na recept v mobilu?

Česká lékárnická komora připravila užitečný návod, jak pracovat s recepty v mobilu.

Stále častěji dostávají pacienti recept na léky formou SMS zprávy do telefonu. Je to pohodlné, ale pro zpracování v lékárně také časově nejnáročnější.

Z hygienických důvodů nemohou lékárníci od pacientů mobilní telefony přebírat ani s nimi manipulovat. Je nutné, aby pacienti uměli recept v telefonu najít, otevřít a spolupracovat s lékárníkem při jeho zpracování.

Pro mladší generace jsou zprávy v telefonu běžnou záležitostí. Pro seniory, kteří často vlastní starší typy tlačítkových telefonů a zároveň užívají více léků, mohou být recepty v telefonu stresující.

Teď, když jsou ohroženi nákazou COVID, jim léky radši vyzvedávajte.

Návod s několika snadnými kroky může pomoci těm, kterým s vyzvednutím léků nikdo nepomáhá.

Heslem NAUČ BABI, NAUČ DĚDU vyzýváme mladší generace, aby chvíle v nouzovém režimu věnovali svým blízkým.

NAUČ BABI, NAUČ DĚDU, aby to příště pohodlně a snadno zvládli sami.

Stáhněte si aplikaci Lékárny v ČR do mobilu.