Ceny léků

Ceny léků způsobují chaos nejen mezi pacienty, ale často bohužel i mezi zdravotníky. Cena bývá navíc zaměňována za doplatek, který je přitom pouze součástí celé ceny léku. Některé ceny léků jsou regulované státem, jiné jsou zcela ponechány trhu. Jenže i ty regulované se mění docela často.

Pod pojmem cena léku pro konečného spotřebitele si lze představit cenu, za níž dává lék na trh výrobce s přičtením (společné) obchodní přirážky velkodistribuce a lékárny a daně z přidané hodnoty. U léků na předpis pak může část nebo i celou cenu hradit za pacienta jeho zdravotní pojišťovna. Zbývající částku označujeme jako doplatek. Jedná se o rozdíl mezi cenou a úhradou zdravotní pojišťovny.

Volně prodejné přípravky a některé léky na předpis si pacient musí hradit v plné výši sám. Jejich ceny nejsou většinou regulované.

O výši a podmínkách úhrady ze zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv v pravidelných měsíčních intervalech. Změna úhrady má samozřejmě zásadní vliv na výši doplatku, stejně jako průběžné změny cen od výrobců. Ty se mění u mnoha přípravků plynule v průběhu času. Nejen pro pacienty je současný stav zcela nepřehledný.

Česká lékárnická komora prosazuje dlouhodobě myšlenku, že by se doplatky na léky hrazené ze zdravotního pojištění neměly lišit mezi lékárnami, ale měly by být stanoveny obdobně jako ceny některých jiných komodit. Zdravotní péče hrazená z pojištění by tak byla poskytována všem pojištěncům za stejných podmínek.