Alergie Vás může potkat kdykoli

Tisková zpráva České lékárnické komory

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhne v téměř 1000 lékárnách tradiční Den lékáren. Tento rok jsou tématem alergie, kterými trpí v České republice přibližně 2 miliony lidí. Alergie může propuknout kdykoli během života – od narození až do pokročilého věku. Pro člověka znamená malé nepříjemnosti i velká rizika. Její projevy jsou velmi rozmanité. Může to být kopřivka, rýma i velmi prudká reakce ohrožující život. Lékárníci proto svým pacientům poradí, jak těmto zdravotním obtížím předejít, nebo jak je co nejlépe zvládnout.

Praha, 9. června 2017 - Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na jakoukoli látku v okolním prostředí, která u zdravého jedince žádnou reakci nevyvolá. U citlivého člověka se ale stává tzv. alergenem spouštějícím alergickou reakci. Alergie je dědičná - u dítěte, jehož rodič jí trpí, je riziko vzniku onemocnění 30 %, pokud jsou oba rodiče alergici, zvyšuje se až na 60 %. Alergenem mohou být pyly, roztoči, oříšky, ryby nebo jiné potraviny, jedy z hmyzího bodnutí, kosmetika nebo i léky. Organismus na ně může reagovat kýcháním, rýmou, slzením očí, pálením patra, svěděním, ale také otoky, bolestmi břicha či dušností. Alergie se často kříží. Například jedna z nejčastějších alergií, pylová, může být zkřížená s potravinovou. Pacient alergický na pyl břízy může obdobně reagovat také na jablka, třešně nebo lískové oříšky.

Nejprudším projevem alergie je tzv. anafylaktická reakce, která zasahuje celé tělo a může vést až k ohrožení života. Rozvíjí se velmi rychle, maximálně v řádech minut. Téměř univerzálním příznakem je svědění, často doprovázené otoky měkkých tkání, pocitem dušení, zčervenáním, výrazným snížením krevního tlaku a strachem postiženého o život. Anafylaktická reakce vyžaduje vždy okamžitou pomoc a přivolání rychlé záchranné služby.

„Alergie má nepříjemné projevy, můžete ji však mít pod kontrolou, pokud dodržíte několik zásad," připomíná prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba a dodává: „vyhýbejte se alergenům, pokud je to možné. Užívejte předepsané léky. A informujte nejen lékaře, lékárníky, ale i své blízké za účelem zvládnutí nenadálých alergických projevů." Lékárníci připravili pro své pacienty na Den lékáren letáčky s důležitými informacemi o alergii a na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz také velké množství článků věnujících se jednotlivým druhům alergií a jejich řešení.

Seznam lékáren zapojených do Dne lékáren 2017 naleznete zde.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK: +420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz