Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Při ischemické chorobě dolních končetin se nedostatečně prokrvují dolní končetiny. Prvním příznakem je pocit těžkých nohou. Při chůzi se objevuje bolest a klopýtání.