Anamnéza

Předchorobí. Součást vyšetřování, při němž se lékař dotazuje pacienta na onemocnění v jeho rodině - na jeho dosavadní onemocnění a jejich léčbu, operace, úrazy, alergii, u žen se dotazuje na porody, potraty, menstruaci aj. Lékař přitom pátrá po rizikových faktorech onemocnění, jako jsou kouření, alkohol, rizikové pracoviště, infekce v okolí apod., zvažuje vliv dědičnosti, prostředí a ostatních chorob, které proběhly třeba i ve vzdálené minulosti. V centru pozornosti jsou pacientovy současné obtíže a příznaky jeho nynějšího onemocnění. Přes velký pokrok v technické stránce medicíny je význam anamnézy stále veliký a může v mnoha případech přispět podstatnou měrou k diagnóze. Správně vedená anamnéza rovněž přispívá k vytváření vztahu lékař-pacient.